13 май, 2021
# Теми

#екип: Павел Павлов

13 май, 2021

Той е на 39 години и работи в „Ен Джи Ен“ от 2016 г. Наричаме го с много имена: Експерт оценител, Отговорник метрологично осигуряване, както и Старши лаборант.

Екипът го определя като спокоен и тих човек, винаги насреща при нужда. Без съмнение, той е един от основните двигатели на лабораторията! Сформира чудесен екип с Гинка, с която се допълват и си помагат ежедневно.

Преди можехме да намерим Павел в офиса, зад компютъра, но впоследствие той разбира, че е повече привлечен от практическата работа. С подкрепата на ръководството, той се прехвърля на терен в лабораторията, където се занимава с различни процеси, един от които е изчисляването на първични данни – основно бетони и добавъчни материали (камъни). 

Пред любопитното ухо на рубриката „Семейството на Ен Джи Ен“ Павел споделя, че за пръв път се задържа за повече от 3 години на работното си място. Задържат го прекрасното отношение на ръководното звено, равнопоставеността и възможността за комуникация с цел по-добър финален резултат.

NJN_PavelPavlov


ЗАЕДНО ЗА ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО

Разкажете ни за Вас >>>


Международни партньори

Китай

Нашият представител е

Турция

Нашият представител е

Китай

Нашият представител е

©   All rights reserved NJN.