Акредитирани дейности

Ние сме една от първите чисто български фирми, структурирани и работещи съгласно изискванията на Международните стандарти
EN ISO/IEC 17021-1, EN ISO/IEC 17065 и EN ISO/IEC 17025

Акредитации

МРРБ

Разрешение за оценяване на съответствието на Строителни продукти

рег. № CPR 05- NB 1888 от 14.02.2014 г.

МРРБ

Разрешение за оценяване на съответствието на Строителни продукти

рег. № РОССП 05- NB 1888 от 15.09.2016 г.

ИА БСА

Сертификат за акредитация за сертификация на Системи за управление

рег. №12 ОСС от 24.04.2020 г.

ИА БСА

Сертификат за акредитация на лабораторен комплекс

рег. №7 ЛИ от 12.04.2023 г.

ЗАЕДНО ЗА ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО

Разкажете ни за Вас >>>


Международни партньори

Китай

Нашият представител е

Турция

Нашият представител е

Китай

Нашият представител е

©   All rights reserved NJN.