“ЕН ДЖИ ЕН” ООД

е една от първите български фирми, заели се с нелеката задача за компетентно оценяване съответствието на произвежданите продукти, базирайки се на принципите на независимост, безпристрастност и коректност.

Поставяйки си тази задача, ние се стремим да помогнем за укрепване на доверието между производители и потребители, прилагайки Европейските директиви за осигуряване безопасността на предлаганите продукти.

Ние сме една от първите чисто български фирми, структурирани и работещи съгласно изискванията на Международните стандарти EN ISO/IEC 17021-1, EN ISO/IEC 17065 и EN ISO/IEC 17025


2001

НАЧАЛОТО

През 2001 г. “ЕН ДЖИ ЕН” ООД е създадена като сертифицираща компания


2002

СТРОЙТЕЛНИ ПРОДУКТИ

През 2002 г. с разрешение от Министъра на регионалното развитие и благоустройството фирмата е упълномощена като Лице за оценяване на съответствието на строителни продукти, чрез Разрешително № РОССП-03 от 12.11.2002.


2006

ДЕТСКИ ИГРАЧКИ

През 2006 г. с разрешение на Председателя на Държавната агенция по метрология и технически надзор фирмата е упълномощена като Лице за оценяване на съответствието на играчки. Компанията получава нотификация под номер NB 1888 с обхват Директива 2009/48/EC относно безопасността на детските играчки. През 2011 година компанията се отказва доброволно, поради ниската активност на пазара за сертификация на детски играчки.


2007

СТРОЙТЕЛНИ ПРОДУКТИ

През 2007 г. компанията разширява обхвата си на нотификация като включва и Директива 89/106/EEC относно строителните продукти. Също така компанията продължава да развива дейността си по сертификация на строителни продукти по българският ред, чрез Разрешение № РОССП – 05 от 12.11.2007 г.


2010

АКРЕДИТАЦИЯ

През 2010 г. компанията е акредитирана съгласно EN ISO/IEC 17021 от ИА БСА със Сертификат за акредитация 12 ОСС с обхват сертификация на системи за управление съгласно ISO 9001, ISO 14001 и BS OHSAS 18001.


2013

Регламент на ЕС 305/2011

През 2013 г. компанията в нотификацията си и право да работи съгласно Регламент на ЕС 305/2011 относно строителните продукти, който заменя Директива 89/106/EEC относно строителните продукти.


2014

МЕЖДУНАРОДНИ ПАЗАРИ

През 2014 г. компанията започва да навлиза и на чуждестранни пазари като Румъния, Сърбия, Китай и др.


2018

НАШИЯТ НОВ ДОМ

През 2018 г. компанията се нанася в собствена сграда с адрес гр. Хасково, местност „Каменец“, Комплекс NJN, която е с обща площ над 480 кв. м. В нея се помещават и четирите направления на фирмата.


2019

АКРЕДИТАЦИЯ

През 2019 г. компанията е в процедура по разширяване на обхвата на Сертификат за акредитация 12 ОСС със стандарта ISO 39001. Също така е открита и процедура за първоначална акредитация на Лабораторният комплекс съгласно EN ISO/IEC 17025


2020

АКРЕДИТАЦИЯ

През 2020 г. компанията разшири обхвата на Сертификат за акредитация 12 ОСС със стандарта ISO 39001. Също така получи акредитация на Лабораторният комплекс съгласно EN ISO/IEC 17025


2021

20 години ИСТОРИЯ

През 2021 г. компанията отбелязва със страхотно събитие 20 години от своето създаване.


2022

Иновации

През 2022 г. компанията спечели европейски проект, чрез който ще модернизира лабораторното си обурудване и ще разшири обхвата на изпитваните продукти.
ЗАЕДНО ЗА ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО

Разкажете ни за Вас >>>


Международни партньори

Китай

Нашият представител е

Турция

Нашият представител е

Китай

Нашият представител е

©   All rights reserved NJN.