Лабораторни изпитвания
на строителни продукти

Лабораторният комплекс за изпитване на строителни продукти е акредитиран в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025 от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“.


Обобщен процес за изпитване

Четири лесни стъпки за получаване на протокол:

Нашият екип

Николай Атанасов

Управител

Атанас Атанасов

Отговорник качество

Сия Делчева

Технически секретар

Дияна Делчева

Ръководител лаборатория за строителни материали

Гинка Делчева

Заместник Ръководител лаборатория за строителни материали

Павел Павлов

Лаборант

Валентин Вълчев

Лаборант

Георги Димчев

Лаборант


ЗАЕДНО ЗА ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО

Разкажете ни за Вас >>>


Международни партньори

Китай

Нашият представител е

Турция

Нашият представител е

Китай

Нашият представител е

©   All rights reserved NJN.