Сертифициране на Системи

Стандартите за управление са доброволни стандарти.

Тяхното прилагане Ви носи добавена стойност, престиж  и гаранция пред партньори, клиенти и потребители, че предоставяните от Вас услуги са контролирани, а също така демонстрира ангажиментът на висшето ръководство при прилагането на системата за управление.

Организации, които са внедрили системи за управление в своите процеси, продукти и услуги, отчитайки всички аспекти на въздействие и оценили значимите рисковете са предпочитан партньор в бизнес средите.


Обобщен процес за издаване на сертификат

Четири лесни стъпки за получаване на сертификат:

Нашият екип

Николай Атанасов

Управител

Атанас Атанасов

Отговорник качество

Мария Панушева

Ръководител на ОССУ

Сия Делчева

Технически секретар


ЗАЕДНО ЗА ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО

Разкажете ни за Вас >>>


Международни партньори

Китай

Нашият представител е

Турция

Нашият представител е

Китай

Нашият представител е

©   All rights reserved NJN.