Сертифициране на Продукти

Нашият номер на нотифициран орган e NB 1888

Директивите, които определят категориите продукти, изискващи СЕ маркировка са повече от 20. Общите условия на тези директиви съдържат основните изисквания, на които трябва да отговаря продуктът (например безопасност). Производителите, други икономически оператори, или органи за оценяване на съответствието могат да използват хармонизираните европейски стандарти, за да докажат, че продукти, услуги или процеси са съобразени със съответното законодателство на ЕС.

СЕ маркировката е задължителна за голям брой продукти. Тя е знак за съответствие, който показва че продуктът е оценен и отговаря на изискванията за безопасност на приложимата директива.


Обобщен процес за издаване на сертификат

Четири лесни стъпки за получаване на сертификат:

Нашият екип

Николай Атанасов

Управител

Атанас Атанасов

Отговорник качество

Ангелина Периндева

Ръководител на орган за сертификация на продукти

Сия Делчева

Технически секретар

Динко Къналиев

Експерт Оценител

Анани Гълъбов

Експерт Оценител

Валентин Вълчев

Пробовземач


ЗАЕДНО ЗА ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО

Разкажете ни за Вас >>>


Международни партньори

Китай

Нашият представител е

Турция

Нашият представител е

Китай

Нашият представител е

©   All rights reserved NJN.