„GREENT – Зелено предприемачество“

Общо 20 училища от България и 3 училища от Норвегия се впускат с голямо желание в приключението „GREENT – Зелено предприемачество“ през втория учебен срок на настоящата учебна година. Всички те са част от проекта „Зелено сътрудничество отвъд граници“, реализиран от Джуниър Ачийвмънт България в партньорство с Ungt Entreprenorskap Sogn og Fjordane от норвежката мрежа на Джуниър Ачийвмънт, сдружение Нордик Иновейшън Хъб и Green Business Norway.

Въвеждащото обучение за учители в България се проведе на 31 януари и 1 февруари в JA Startup Hambar в София тех парк. В него взе участие по един учител от всяко от 20-те одобрени училища, както и един представител на подкрепящата организация Фондация Ботаника Лайф (село Надарево, обл. Търговище) и двама учители от основно училище „Слънчев лъч“, Пловдив. Като ментор се включи Даниел Костов от Екологика България – една от компаниите, поддръжници на проекта. Целта на обучението беше да представи на учителите философията на учебното съдържание GREENT на Джуниър Ачийвмънт, да ги преведе през методологията на преподаване на темите, да ги запознае с някои практически активности, които могат да бъдат приложени в класната стая, но най-вече да ги вдъхнови, че мисията на зеленото предприемачество е както крайно необходима в днешното време на екологични кризи, така и предлага възможен път за адресирането им чрез креативни, положително насочени решения.

Обучението премина при изключително добра атмосфера, активно участие от страна на всички учители и готовност да споделят един с друг, учейки заедно. Постарахме се да осигурим балансиран микс от теоретични презентации, възможност за дискусии, представяне на работещи примери, практически дейности и комуникация с присъстващите ментори. Темите за екосистеми, биоразнообразие, природен капитал и промени в климата бяха представени от Апостол Дянков от екипа на Джуниър Ачийвмънт България. Последва интерактивно упражнение „9 диаманта“, по време на което участниците имаха възможност да предложат и аргументират своята комбинация от подходи за адресиране на климатичните промени, имайки предвид най-добрите практики, които им бяха представени. Мадлена Владимирова от Green Business Norway (официален партньор на проекта) се включи със сесия, запознаваща учителите с принципите на кръговата икономика, като даде множество достъпни примери от България и други държави за това как тя може да се реализира на практика чрез различни бизнес модели. По време на втория ден Вера Петканчин от Джуниър Ачийвмънт България представи темата за предприемаческия начин на мислене и отличителните черти на зеленото предприемачество. Десислава Димитрова от Slowfood Bulgaria, които са една от подкрепящите организации на проекта, привнесе практическа приложимост на лекцията за канава на бизнес модел, като анализира бизнес модела на къща за гости „Дешка“ (която е същевременно и един от центровете на Slowfood за България) през призмата на елементите на канавата. Това бе последвано от практическа работа по екипи за генериране на зелена предприемаческа идея от учителите и конкретизирането й чрез канавата.

Веднага след обучението учителите активно започнаха да изготвят своите индивидуални планове за преподаване на програма GREENT с помощта на Апостол Дянков от Джуниър Ачийвмънт България. Повечето от тях вече стартираха преподаването с входящи тестове за учениците, както и с първите уроци за екосистеми и глобални екологични предизвикателство. В процес на планиране са и първите срещи с менторите от подкрепящите организации.

Обществена ангажираностЗАЕДНО ЗА ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО

Разкажете ни за Вас >>>


Международни партньори

Китай

Нашият представител е

Турция

Нашият представител е

Китай

Нашият представител е

©   All rights reserved NJN.