01 февруари, 2022
# Теми

БЮЛЕТИН БРОЙ 1/2022

01 февруари, 2022

Първият брой на Бюлетина съдържа следните рубрики:

  1. „ЕН ДЖИ ЕН“ е благодарение на тях: Предствяне на инж. Ангелина Периндева – Ръководител на Органа за сертификация на продукти;
  2. Винаги стъпка напред: Актуална информация за втвърден бетон и торкретбетон;
  3. Заедно по пътя на успеха: Предствяне на ЕСКАНА АД и ЛЪСКОВ – СТЕФАН ДИМИТРОВ – 2 ЕООД;
  4. Ние също се забавляваме: Коктейл – 20 години „ЕН ДЖИ ЕН“


ЗАЕДНО ЗА ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО

Разкажете ни за Вас >>>


Международни партньори

Китай

Нашият представител е

Турция

Нашият представител е

Китай

Нашият представител е

©   All rights reserved NJN.