Изпитване
на строителни продукти
  • EN 12390-1
  • EN 12390-2
  • EN 12390-3
  • EN 12390-7
  • EN 12390-8
  • EN 12504-2
  • EN 206-1/HA т. 5.5.3
  • EN 206-1/HA т. 5.5.5

– За контакти –

Хасково 6300 / бул.„Освобождение“ / Комплекс NJN

+359 38 585804

njn.ood@gmail.com