услуги

Ето какво правим по-добре

СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СИСТЕМИ

njn-logo
ISO 9001:2015
njn-logo
ISO 14001:2015
njn-logo
OHSAS 18001:2007
Сертифициране на системи

СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

njn-logo
Регламент №305/2011
njn-logo
НУРВСПСРБ
Сертифициране на строителни продукти

Сертификация на продукти в доброволна сфера

njn-logo
Сертификация на продукти в доброволната сфера
Сертификация на продукти в доброволна сфера

Строително изпитвателна лаборатория

njn-logo
Изпитване на строителни продукти
Строително изпитвателна лаборатория

ПАРТНЬОРИ