Контакти
телефон
038 585804
имейл
njn.ood@gmail.com
Адрес
Хасково 6300
бул. „Освобождение“
Комплекс NJN
Работно време
Понеделник - Петък
9:00 – 18:00
Събота - Неделя
ЗАТВОРЕНО
Нашите членове на екипа

Ние обичаме това което правим! 

Nikolay-Atanasov
Николай Атанасов
Управител
+359 88 8456683
Mariya-Panusheva
Мария Панушева
Ръководител на орган за сертификация на системи за управление
+359 88 5309232
Angelina-Perindeva
Ангелина Периндева
Ръководител на орган за сертификация на продукти
+359 88 6361928
Diyana-Delcheva
Дияна Делчева
Ръководител лаборатория за строителни материали
+359 88 9147888
IMG_0384_small
Сия Делчева
Технически секретар
+359 88 4302710
Pavel-Pavlov
Валентин Вълчев
Пробовземач
+359 88 5315059
Pavel-Pavlov
Павел Павлов
Експерт оценител строителни продукти
+359 88 5170777
Atanas-Atanasov
Атанас Атанасов
Отговорник качество
+359 88 4027975
“Ен Джи Ен” ООД

е създадена като сертифицираща компания през 2001 г.

 • 2002г. с разрешение от Министъра на регионалното развитие и благоустройството фирмата е упълномощена като Лице за оценяване на съответствието на строителни продукти.
 • 2006г. с разрешение на Предстедателя на Държавната агенция по метрология и технически надзор фирмата е упълномощена като Лице за оценяване на съответствието на играчки.
 • 2007г. фирмата е одобрена от Европейската комисия като Нотифициран орган с идентификационен номер NВ 1888 в обхвата на две директиви:
  – Директива за безопасност на играчките 93/68 ЕЕС
  – Директива за строителни продукти 89/106 ЕЕС
 • 2010г. дружеството е акредитирано съгласно ISO/IEC 17021 от ИА БСА със Сертификат за акредитация 12 ОСС с обхват ISO 9001, ISO 14001 OHSAS и 18001.
 • 2011г. Фирмата доброволно се отказва от нотификацията си по директивата за безопасност на играчките.
 • 2013г. Фирмата е придобила нотификация по Регламент 305/2011.
 • 2014г. Се разкрива първият офис в чужбина на територията на република Турция.
 • 2015г. Разширява дейността си и в Македония, Иран и Китай.
 • 2016г. Навлиза на пазара в Украйна и Румъния.
 • 2018г. Се разкрива партньорски офис в Италия.

  Имате въпроси?

  Пишете ни

  Намерете ни на картата
  • Качество
  • Почтеност
  • Доверие

  Phone:  +359 38 585804

  Email:  njn.ood@gmail.com

  Website:  www.njn-cert.com