“Ен Джи Ен” ООД

е една от първите български фирми, заели се с нелеката задача за компетентно оценяване съответствието на произвежданите продукти, базирайки се на принципите на независимост, безпристрастност и коректност.

Поставяйки си тази задача, ние се стремим да помогнем за укрепване на доверието между производители и потребители, прилагайки Европейските директиви за осигуряване безопасността на предлаганите продукти.

Ние сме една от първите чисто български фирми, структурирани и работещи съгласно изискванията на Международните стандарти EN ISO/IEC 17021-1, EN ISO/IEC 17065 и EN ISO/IEC 17025

“Ен Джи Ен” ООД

е създадена като сертифицираща компания през 2001 г.

 • 2002г. с разрешение от Министъра на регионалното развитие и благоустройството фирмата е упълномощена като Лице за оценяване на съответствието на строителни продукти.
 • 2006г. с разрешение на Предстедателя на Държавната агенция по метрология и технически надзор фирмата е упълномощена като Лице за оценяване на съответствието на играчки.
 • 2007г. фирмата е одобрена от Европейската комисия като Нотифициран орган с идентификационен номер NВ 1888 в обхвата на две директиви:
  Директива за безопасност на играчките 93/68 ЕЕС
  Директива за строителни продукти 89/106 ЕЕС
 • 2010г. дружеството е акредитирано съгласно ISO/IEC 17021 от ИА БСА със Сертификат за акредитация 12 ОСС с обхват ISO 9001, ISO 14001 OHSAS и 18001.
 • 2011г. Фирмата доброволно се отказва от нотификацията си по директивата за безопасност на играчките.
 • 2013г. Фирмата е придобила нотификация по Регламент 305/2011.
 • 2014г. Се разкрива първият офис в чужбина на територията на република Турция.
 • 2015г. Разширява дейността си и в Македония, Иран и Китай.
 • 2016г. Навлиза на пазара в Украйна и Румъния.
 • 2018г. Се разкрива партньорски офис в Италия.
0
Сертификати
0
Доволни клиенти
0
Проведени одити

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 • Yes
 • No

Партньори

структурни направления

Отчитайки спецификата на българския пазар и с цел комплексно обслужване на нашите клиенти, дейността на фирмата е структурирана в две направления:

0
СЕРТИФИКАТА

по
системи за управление

0
СЕРТИФИКАТА

на
продукти

Сертифициране на системи
Сертифициране на строителни продукти
Сертификация на продукти в доброволна сфера
Строително изпитвателна лаборатория
Правилният екип за вашия проект
Ние обичаме това, което правим!
НАШИЯТ ЕКИП
Nikolay-Atanasov
Николай Атанасов
Управител
+359 88 8456683
Mariya-Panusheva
Мария Панушева
Ръководител на орган за сертификация на системи за управление
+359 88 5309232
Angelina-Perindeva
Ангелина Периндева
Ръководител на орган за сертификация на продукти
+359 88 6361928
Diyana-Delcheva
Дияна Делчева
Ръководител лаборатория за строителни материали
+359 88 9147888
IMG_0384_small
Сия Делчева
Технически секретар
+359 88 4302710
Pavel-Pavlov
Валентин Вълчев
Пробовземач
+359 88 5315059
Pavel-Pavlov
Павел Павлов
Експерт оценител строителни продукти
+359 88 5170777
Atanas-Atanasov
Атанас Атанасов
Отговорник качество
+359 88 4027975
Ние Ви очакваме
Заедно за по-добро качество
Електронна поща